NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE, NEJNOVĚJŠÍ POSTUPY, DIGITALIZACE DOKUMENTŮ A MONITORINGU S ON-LINE PŘÍSTUPEM

JSME SPECIALISTÉ V OBLASTI DERATIZACE,
DEZINSEKCE A DEZINFEKCE

DERATIZACE

Tento termín zahrnuje proces eliminace hlodavců, tj. Myší, potkanů, kun, krtků a jiných divokých zvířat. V boji s hlodavci se používají hlavně látky otravy potravinami, které obsahují látky ředící krev potkanů a myší, což vede u hlodavců k infarktu. K eliminaci hlodavců se také používají pasti, lapače a klece na odpočinek.

Koho se deratizace týká:
 • myš domácí
 • krysa obecná
 • potkan obecný
 • hraboš polní

DEZINSEKCE

Označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně v přírodě (např. postřik ploch po povodních k zamezení komáří epidemie). Hmyz a jiní členovci jsou významným přenašečem chorob a způsobují škodu na potravinách, surovinách, výrobcích apod.

Koho se dezinsekce týká:
 • štěnice
 • švábi
 • mravenci
 • vosy
 • sršni
 • včely
 • blechy
 • moli

DEZINFEKCE

Úspěšně likvidujeme viry, bakterie, alergeny, mikroorganismy, plísně, nepříjemné zápachy organického i chemického původu, které vás mohou ohrozit na zdraví. Vždy nacházíme řešení, které je připraveno na míru a to tak, aby celý koncept dezinfikování dával smysl, snižovaly se finanční náklady na ošetření a zvyšoval se cílený efekt.
Snížením nemocnosti se zvyšuje efektivita práce, zkvalitní se pracovní prostředí a zvýší se i pocit bezpečí.

Jaké technologie dezinfekce používáme:
 • thermo fogger
 • ULV fogger
 • dezinfekce ozonem
 • tlakový postřikovač
 • ruční nátěr dezinfekce
 • destintAir

Co všechno dezinfikujeme

Dezinfekce prostor
Dezinfekce po uhynulých škůdcích