Skip to main content

Povinnost provádění prevence a likvidace škůdců pro domácnosti a firmy podle zákona o veřejném zdraví.

Naše firma DERAKOMPLEX se specializuje na komplexní služby ochranné dezinsekce, deratizace a dezinfekce. Při práci se řídíme platnými normami a právními předpisy, které zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Svým zákazníkům zajišťujeme průběžnou/paušální i jednorázovou deratizaci a dezinsekci, přesně podle jejich potřeb a požadavků.

Činnost DDD zahrnuje širokou škálu úkonů, jako je monitoring škůdců, určení cílového druhu a výběr ideálního chemického přípravku. Nedílnou součástí DDD zásahu je jeho dokumentace formou protokolu, který vyhotovíme a archivujeme.

Co je dezinsekce a k čemu slouží?

Dezinsekce je vyhubení nebo přijatelná regulace výskytu nežádoucího hmyzu a dalších členovců. Jde především o synantropní druhy hmyzu, žijící v blízkosti člověka. Dezinsekce má zásadní hygienický význam, díky ní se minimalizuje přenášení infekčních onemocnění. Nejčastěji se dezinsekce zaměřuje na tyto škůdce: šváby, rusy, štěnice, blechy, mravence, cvrčky, zavíječe, moly, ale i octomilky, mouchy, sršně nebo vosy.

Jaký máme postup podle zákona o veřejném zdraví?

 • Provádíme monitoring škůdců, identifikaci a navrhujeme vhodný postup hubení.
 • Zajišťujeme jednorázové i komplexní dezinsekce, deratizace a dezinfekce celých budov i objektů.
 • Používáme výhradně nejmodernější aplikační technologii a účinné chemické látky, které mají minimální dopad na životní prostředí a organismus člověka.
 • Sledujeme vznik rezistence na danou chemickou látku. U pravidelných zákazníků střídáme chemické látky tak, aby nedošlo k možnému vzniku rezistence škůdců na aplikovanou chemikálii.
 • Zajišťujeme jednorázové i komplexní dezinsekce, dezinfekce a deratizace celých budov i objektů.

S jakým hmyzem a kde se můžeme nejčastěji setkat?

 • Rodinné domy chaty a chalupy – červotoči, mouchy, blechy, pavouci
 • Zemědělské objekty a provozy – mouchy, čmelík, mravenci
 • Ubytovací zařízení – štěnice, mouchy, mravenci, šváby, rusy
 • Stravovací zařízení – švábi, rusy, mravenci, mouchy
 • Školské organizace – mravenci, vosy, blechy, komáři, cvrčci, škvoři
 • Zdravotnické organizace – švábi, blechy, štěnice, vosy, mravenci, pavouci
 • Obytné domy – mravenec, štěnice, klíšťák, blechy, šváby, rusy

Jaké provádíme metody dezinsekce?

Dezinsekce provádíme dvěma způsoby: mechanickými, které fungují zároveň jako prevence a chemickými.

 • Mechanická dezinsekce je prováděná aplikací hmyzími pastmi a nástrahami v podobě lepových pásů, feromonových lapačů i běžnou ochranou a úklidem.
 • Chemickou dezinfekci provádíme aplikací dezinfekčními přípravkami, tzv. insekticidy. Jde o atraktanty lákající hmyz a repelenty odpuzující hmyz.

Jak probíhá likvidace škůdců pro domácnosti a firmy podle zákona o veřejném zdraví?

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů stanovuje přesné postupy při likvidaci škůdců v domácnostech a firmách, směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před škůdci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologický významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy.

Naše firma se specializuje na poskytnutí uceleného systému integrované ochrany proti hubení jakéhokoliv hmyzu. Dezinsekci, deratizaci a dezinfekci, provádíme dle požadavků, které jsou stanoveny v Zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Používáme pouze biocidní přípravky, které odpovídají Zákonu č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Nevíte si rady?

Zavolejte nám. Konzultaci a cenovou nabídku máte u nás zdarma.